Ateliér intermédií FAVU je mentální a fyzický prostor umožňující studentkám a studentům vytvářet, diskutovat a sdílet svoji tvorbu se spolužáky, pedagogy a hosty.

Ze své podstaty je ateliér mediálně nevyhraněn. Pro různorodost tvůrčích přístupů funguje ateliér na jiných principech než „mistrovské školy“: zvolené medium si je třeba odůvodnit a v případě nutnosti hledat externí odborné konzultanty. Ateliér je zároveň prostor nespokojenosti s ustálenou formou produkce umění, se samozřejmými názorovými a estetickými pozicemi a v neposlední řadě také prostorem nespokojenosti s „experimentalizmem“ a přeskakováním mezi médii z bezradnosti.

Od studujících se očekává, že se budou v rámci ateliérové výuky v co největší míře podílet na společných metodických cvičeních a programech, které mají za úkol rozvíjet jejich schopnosti kriticky myslet a usnadňovat jim orientaci v často nepřehledných terénech současné společnosti, vědy a umění.

V Ateliéru intermédií problematizujeme dichotomické pojetí kategorií teorie – praxe, věda – umění, umění – politika, chceme se mezi nimi pohybovat a tak je destabilizovat. O tom, kdo je umělkyně nebo umělec, a co je umění, vyjednáváme v každé době znovu (i když ne od začátku), jak mezi sebou, tak ve společnosti. Nežijeme ve světě odtrženém od politiky, ekonomie a materiálního světa, naše umění nevzniká v izolaci.

Být studentkou nebo studentem umění neznamená vzhlížet k uměleckým institucím, autoritám trhu s uměním a uměleckému provozu, protože instituce, trh či jeho alternativy spoluvytváříme všichni, už teď.

Umělec dnes není ústřední ani osamocenou postavou na poli současného umění, vytváří ho spolu s kurátorkami a teoretiky, architektkami výstav a řemeslníky, designérkami, DJs a dalšími, přičemž se někdy tyto a další pozice navzájem kombinují v jedné osobě nebo kolektivech. Ateliér si neklade za cíl vychovat pouze úspěšné umělkyně a umělce (podle jakých kritérií úspěch měřit?), ale rád by studující podpořil v tom, aby si v oblasti umění a kultury v nejširším pojetí našli vlastní naplňující a smysluplnou pozici.

vedoucí:
MgA. Pavel Sterec, Ph.D.
+420 605 701 375
pavel.sterec@gmail.com
další info

asistent:
doc. MgA. Filip Cenek
+420 777 744 790
filip.cenek@vut.cz
další info

Ateliér intermédií
FAVU VUT
Údolní 244/53, 602 00 Brno
intermedia@ffa.vutbr.cz

místnost č. U4/406–408 (ateliér)
místnost č. U2/414 (kabinet vedoucího)
místnost č. U2/217 (kabinet asistenta)

Termíny a informace k přijímacímu řízení: bakalářský (4letý), magisterský (2letý) a doktorský (4letý) studijní program.

Všem zájemcům doporučujeme využít možnosti osobní konzultace po předchozí domluvě s pedagogy ateliéru.

BcA. | bakalářské studium

Natália Drevenáková (I) —
Mariia Khrabrova (I) —
Nina Kish (I) —
Alexandra Kopúnková (I) —
Daniel Nováček (II) —
Adam Smrekovský (II) —
Viktoriya Tselych (II) —
Tereza Vinklárková (III) —
Petr Nápravník (III) — petrnapravnik@post.com
Jiří Elíša Slovák (III) — jirielisha@gmail.com
Monika Rygálová (IV) — monika.rygalova@gmail.com
Laura Trenčanská (IV) — laura.trencanska@gmail.com

MgA. | magisterské studium

Michal Mitro (I) —
Martin Žák (I) —
Andreas Gajdošík (II) —
Tomáš Hlaváček (II) —
Jonáš Svoboda (II) —
Barbora Šimková (II) —
Dana Dvořáková (II) — dananax@seznam.cz
Tomáš Moravanský (II) — tomasmoravansky@yahoo.com
Martin Cáb (II) — martin.cab@email.cz

absolventi

Klára Švachulová — steflik16@seznam.cz
Martin Vrba — vrbamartin87@gmail.com
Šimon Kadlčák — shymoon.wres@seznam.cz
Vojtěch Maša — kdosebojinebomiluje@vojtechmasa.com
Martina Růžičková — janeexistujem@gmail.com
Martin Dlabaja
 — martin.dlabaja@gmail.com
Fátima Khaledová — fa.cielrose@gmail.com
Vojtěch Vlček — vv93@seznam.cz
Matúš Baluch — xvbaluchm@ffa.vutbr.cz

Archiv Ateliéru intermédií FaVU z let 2003–2015
http://intermedia.ffa.vutbr.cz