Ateliér intermédií FaVU je mentální a fyzický prostor umožňující studentkám a studentům vytvářet, diskutovat a sdílet svoji tvorbu se spolužáky, pedagogy a hosty.

Ze své podstaty je ateliér mediálně nevyhraněn. Pro různorodost tvůrčích přístupů funguje ateliér na jiných principech než „mistrovské školy“: zvolené medium si je třeba odůvodnit a v případě nutnosti hledat externí odborné konzultanty. Ateliér je zároveň prostor nespokojenosti s ustálenou formou produkce umění, se samozřejmými názorovými a estetickými pozicemi a v neposlední řadě také prostorem nespokojenosti s „experimentalizmem“ a přeskakováním mezi médii z bezradnosti.

Od studujících se očekává, že se budou v rámci ateliérové výuky v co největší míře podílet na společných metodických cvičeních a programech, které mají za úkol rozvíjet jejich schopnosti kriticky myslet a usnadňovat jim orientaci v často nepřehledných terénech současné společnosti, vědy a umění.

V Ateliéru intermédií problematizujeme dichotomické pojetí kategorií teorie – praxe, věda – umění, umění – politika, chceme se mezi nimi pohybovat a tak je destabilizovat. O tom, kdo je umělkyně nebo umělec, a co je umění, vyjednáváme v každé době znovu (i když ne od začátku), jak mezi sebou, tak ve společnosti. Nežijeme ve světě odtrženém od politiky, ekonomie a materiálního světa, naše umění nevzniká v izolaci.

Být studentkou nebo studentem umění neznamená vzhlížet k uměleckým institucím, autoritám trhu s uměním a uměleckému provozu, protože instituce, trh či jeho alternativy spoluvytváříme všichni, už teď.

Umělec dnes není ústřední ani osamocenou postavou na poli současného umění, vytváří ho spolu s kurátorkami a teoretiky, architektkami výstav a řemeslníky, designérkami, DJs a dalšími, přičemž se někdy tyto a další pozice navzájem kombinují v jedné osobě nebo kolektivech. Ateliér si neklade za cíl vychovat pouze úspěšné umělkyně a umělce (podle jakých kritérií úspěch měřit?), ale rád by studující podpořil v tom, aby si v oblasti umění a kultury v nejširším pojetí našli vlastní naplňující a smysluplnou pozici.

vedoucí:
MgA. Pavel Sterec
+420 605 701 375
pavel.sterec@gmail.com
další info

asistent:
doc. MgA. Filip Cenek
+420 777 744 790
filip@ffa.vutbr.cz
další info

Ateliér intermédií
FaVU VUT v Brně
Údolní 19, 602 00 Brno
intermedia@ffa.vutbr.cz

místnost č. 316 (ateliér)
místnost č. 208 (kabinet vedoucího)
místnost č. 409 (kabinet asistenta)

Vítáme uchazeče ochotné experimentovat, zkoumat a komunikovat intermediální přístupy k práci.

Přihlášky do bakalářského studia na akademický rok 2016/2017 lze podávat do 22. listopadu 2015 elektronicky zde. Podrobné informace a postup najdete na http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium.

Bakalářský studijní program – Výtvarná umění (B8206)
Akreditovaný obor – Intermediální a digitální tvorba
Ateliér – Ateliér intermédií

Možnost konzultace každou středu a čtvrtek po předchozí domluvě na intermedia@ffa.vutbr.cz.

Facebook
Soundcloud
Vimeo
Tumblr

BcA. | bakalářské studium

Petr Nápravník (I) — petrnapravnik@post.com
Marek Drážďák (I) — chcipnete@centrum.cz
Tomáš Lorenc (I) — tolor@seznam.cz
Laura Trenčanská (II, stáž na FAMU) — laura.trencanska@gmail.com
Monika Rygálová (II) — monika.rygalova@gmail.com
Jiří Elíša Slovák (II) — jirielisha@gmail.com
Martin Dlabaja (III) — martin.dlabaja@gmail.com
Fátima Khaledová (III) — fa.cielrose@gmail.com
Vojtěch Vlček (III) — vv93@seznam.cz
Dana Dvořáková (IV) — dananax@seznam.cz
Tomáš Moravanský (IV) — tomasmoravansky@yahoo.com

MgA. | magisterské studium

Klára Švachulová (I) — steflik16@seznam.cz
Martin Vrba (I) — vrbamartin87@gmail.com
Apolena Rychlíková (I) — apolenarychlikova@gmail.com
Martina Růžičková (I) — janeexistujem@gmail.com
Martin Cáb (I) — martin.cab@email.cz
Šimon Kadlčák (I) — shymoon.wres@seznam.cz
Tomáš Petřík (II) — tomaspe3k@gmail.com
Vojtěch Maša (II) — kdosebojinebomiluje@vojtechmasa.com
Matúš Baluch (II) — xvbaluchm@ffa.vutbr.cz

stážisté 2015/2016, zimní semestr

Yu-Jung (stáž FREEMOVER, Tchaj-wan) — zephanchan@gmail.com
Clare Hutchison (stáž ERASMUS, Dundee) — chutchison@dundee.cic.uk
Matěj Pavlík (III, stáž z UMPRUM) — uchomusipric@gmail.com

Archiv Ateliéru intermédií FaVU z let 2003–2015
http://intermedia.ffa.vutbr.cz